KST-E-H
KST-E 電動推桿專用握把

*右側購物欄僅限於海外客人。

KST-E-H 電動推桿專用握把_1

KST-E-H 電動推桿專用握把_1

專為 KST-E01 及 KST-E02 電動推桿設計

KST-E-H 電動推桿專用握把_2

KST-E-H 電動推桿專用握把_2

裝設在電動推桿本體,可前後調整鎖點位置及推桿施力方向

案場 - 電動開窗器系統

案場 - 電動開窗器系統

機構包含 KST-E01 電動推桿及 KST-E-H 專用握把